Kimberly Santana KBT

KBT Online

0767646146

info@kimberlysantana.com

Karlstad

KBT online & i Karlstad

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform som fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden för att förbättra psykiskt välbefinnande. Behandlingen grundar sig på sambandet mellan tankar, känslor och beteenden, och syftar till att bryta negativa mönster och ersätta dem med mer positiva och konstruktiva sätt att tänka och agera.

Vid KBT-sessioner samarbetar terapeuten med klienten för att identifiera de negativa tankar och övertygelser som kan leda till problematiska känslor och beteenden. Terapeuten hjälper klienten att utmana och omstrukturera dessa tankeprocesser genom olika tekniker och övningar.

KBT, Online KBT i Karlstad, Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby, Hammarö.

Behandlingar med KBT går vanligtvis till på följande sätt:

° Bedömning och målsättning: Terapeuten utvärderar klientens problem och tillsammans sätter de upp mål för behandlingen.

° Tankekartläggning: Klienten lär sig att känna igen negativa tankemönster och att skapa medvetenhet om hur dessa påverkar känslor och beteenden.

° Tankeutmaning: Terapeuten hjälper klienten att utmana sina negativa tankar genom att hitta bevis för och emot dem, och skapa mer balanserade och realistiska tankar.

° Beteendeförändring: Klienten lär sig att identifiera problematiska beteendemönster och utvecklar strategier för att bryta dem och ersätta dem med mer positiva handlingar.

° Hemuppgifter: Klienten får ofta övningar och uppgifter att utföra mellan sessionerna för att öva på de nya teknikerna och verktygen.

° Gradvis exponering: Om behandlingen riktar sig mot fobier eller ångest, kan klienten gradvis exponeras för de situationer som orsakar rädsla för att minska känsligheten över tid.

Fördelarna med KBT inkluderar:

° Evidensbaserad: KBT har en stark vetenskaplig grund och har visat sig vara effektiv för många psykiska hälsoproblem.

° Praktiskt fokuserad: KBT ger klienten verktyg och färdigheter som kan tillämpas i vardagen för att hantera utmaningar.

° Kortsiktig: Många individer upplever förbättring relativt snabbt jämfört med andra terapiformer.

° Empowerment: Klienten är aktivt involverad i sin egen behandling och lär sig att hantera sina svårigheter på egen hand.

° Bred användbarhet: KBT kan användas för en rad olika problem, inklusive depression, ångest, fobier, OCD och PTSD.

Bor du i Karlstad, Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby, Hammarö och vill boka tid för KBT, Online KBT?

Mina specialiseringar

° ACT
° Depression
° Duktig flicka (oavsett kön)
° Emotionell ohälsa
° Fobier
° Hälsoångest
° KBT
° Kommunikation
° Ledarskap
° OCD (Tvång)
° Parterapi
° Personalpsykologi
° Relationer
° Rädsla
° Självkänsla/självförtroende
° Stress
° Utmattning
° Ångest
° Ätstörningar

Kimberly Santana KBT

Jag har en stark passion för ämnet psykisk ohälsa, eftersom jag själv har en bakgrund präglad av trauma, desorienterad anknytning, medberoende och kronisk smärtsjukdom. Jag är väl medveten om att psykiska symtom, oavsett om de är diffusa eller inte, kan utvecklas till fysiska problem.

Vi har en tendens att normalisera dåligt mående och negativa erfarenheter, ofta genom att jämföra oss med andra. Men kropp och sinne reagerar när något är i obalans. Livet behöver inte vara ständigt kämpigt.

Psykisk ohälsa tar sig olika uttryck och det finns ingen enkel lösning. Ingen borde förväntas hantera det på egen hand utan rätt verktyg och stöd.

Jag är nu verksam som KBT-terapeut eftersom jag själv har erfarit fördelarna med kognitiv beteendeterapi och ”kommit ut på andra sidan”. Jag kombinerar denna metod med min spirituella erfarenhet, övertygad om att flera vägar leder till självmedvetenhet.

Min huvuduppgift som terapeut är att skapa en plats där du känner dig hörd, förstådd och trygg. Tillsammans arbetar vi för att du ska finna rätt väg i livet igen.

För dig som vill boka tid för KBT, Online KBT finns jag i Karlstad, Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby, Hammarö.